Tư Vấn

Thi Công Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

06/04/2019
0 Comment

Qua nhiều năm hoạt Ä‘á»™ng và phát triển, công ty Ä‘ã trở thành má»™t trong những Ä‘Æ¡n vị thi công PCCC uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Cài Đặt Lập Trình Hệ Thống PCCC

24/03/2019
0 Comment
Cài đặt, lập trình trung tâm báo cháy và Ä‘iều khiển xả khí là má»™t quy trình cần sá»± chuyên nghiệp, và chi tiết để đảm bảo sá»± an toàn cho chính tính mạng con người và tài sản của má»—i cá nhân doanh nghiệp má»—i khi có sá»± cố cháy phát sinh. Trong Ä‘ó, lập trình tủ trung tâm báo cháy chính là bÆ°á»›c quan trọng nhất và cÅ©ng là khó nhất, cần đến sá»± trợ giúp thá»±c hiện của các kỹ sÆ° có chuyên môn cao.

Bảo Trì Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

24/03/2019
0 Comment

Bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy là công việc cá»±c kỳ quan trọng, được tiến hành nhằm mục Ä‘ích kiểm tra toàn bá»™ hệ thống và khắc phục các lá»—i...