Thi Công Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy

Ưu Điểm Khi Chọn PSJ Là Nhà Thầu Thi Công

Lá»±a chọn PSJ, các bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ thi công phòng cháy chữa cháy tốt nhất vá»›i mức giá thành tốt nhất trên thị trường được thá»±c hiện bởi Ä‘á»™i ngÅ© kỹ sÆ°, công nhân giàu kinh nghiệm.

Đội NgÅ© Công Nhân, Kỹ SÆ° Giàu Kinh Nghiệm

Thi công đường ống cấp nước chữa cháy

Thi công hệ thống đường ống cấp nÆ°á»›c chữa cháy

Đội công nhân, kỹ sÆ° là sức mạnh và là má»™t phần quan trọng mang đến sá»± thành công cho PSJ.

Tất cả kỹ sÆ° của chúng tôi đều là những người có kiến thức chuyên môn cao, kỹ năng, kiến thức sâu rá»™ng. Phần lá»›n kỹ sÆ° của Phúc Thành Ä‘ã tham gia vào các lÄ©nh vá»±c thiết kế, tÆ° vấn, thi công trong các hạng mục cÆ¡ Ä‘iện, phòng cháy chữa cháy cho nhiều tòa nhà, công trình xây dá»±ng,…

Sức trẻ, niềm Ä‘am mê, sá»± nhiệt tình, trung thá»±c và chân thành mà Ä‘á»™i ngÅ© công nhân viên của Phúc Thành Ä‘ang có chắc chắn sẽ Ä‘em đến những giải pháp tốt nhất từ việc khảo sát, thiết kế hệ thống PCCC cho đến thi công, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC.

Quy Trình Làm Việc Chặt Chẽ, Khoa Học

PSJ tiến hành triển khai các hạng mục PCCC theo quy trình xuyên suốt, chặt chẽ từ quá trình thiết kế, thẩm duyệt, thi công, nghiệm thu, kiểm định đến bảo trì hệ thống PCCC.

Khi thá»±c hiện công việc thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy, công ty chúng tôi luôn đảm bảo Ä‘úng tiêu chuẩn an toàn về thi công PCCC, bản hành và bảo trì tốt nhất hệ thống phòng cháy chữa cháy dài hạn cho các công trình Ä‘ã thi công.

Giá Thành Cạnh Tranh Nhất Thị Trường

Thi công PCCC

Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy

Chính vì có quy trình làm việc khoa học, chặt chẽ nên PSJ có khả năng thiết kế, thẩm duyệt bản vẽ PCCC, nghiệm thu PCCC trong thời gian nhanh nhất giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức và cả chi phí.

Cùng vá»›i Ä‘ó, không chỉ chuyên thi công hệ thống PCCC mà Phúc Thành còn phân phối trá»±c tiếp, chính hãng rất nhiều mặt hàng, thiết bị, phụ kiện,… phòng cháy chữa cháy. Nhờ Ä‘ó, quý khách có thể sá»­ dụng những thiết bị chất lượng tốt nhất vá»›i giá thành hợp lý nhất.

Nhiệm vụ của PSJ là cung cấp các thiết bị, dịch vụ PCCC tốt nhất vá»›i giá thành hợp lý nhất. Đồng thời, Phúc Thành cÅ©ng luôn cố gắng cung cấp giải pháp PCCC riêng cho nhu cầu của từng khách hàng cụ thể; để từ Ä‘ó tăng thêm giá trị cho các Ä‘Æ¡n vị đối tác.

Các Tiêu Chuẩn Về Phòng Cháy Chữa Cháy

TCVN 2622: 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

TCVN 3890: 2009 PhÆ°Æ¡ng tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng

TCVN 48-1996 Phòng cháy chữa cháy doanh nghiệp thÆ°Æ¡ng mại và dịch vụ – Những quy định chung

TCVN 3991: 2012 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dá»±ng – Thuật ngữ – định nghÄ©a

TCVN 4317: 1986 Nhà kho – Nguyên tắc cÆ¡ bản để thiết kế

TCVN 4513:1988 Cấp nÆ°á»›c bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4756: 1989 Quy phạm về nối đất và nối không thiết bị Ä‘iện

TCVN 4879: 1989 Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn

TCVN 4878:2009 (ISO 3941:2007) – Phân loại cháy

TCVN 5303: 1990 An toàn cháy – Thuật ngữ và định nghÄ©a 

TCVN 5040: 1990 Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Kí hiệu hình vẽ dùng trên sÆ¡ đồ phòng cháy – Yêu cầu kÄ© thuật

TCVN 5065: 1990 Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5760: 1993 Hệ thống chữa cháy Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sá»­ dụng

TCVN 5684: 2003 An toàn cháy các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Yêu cầu chung 

TCVN 5738: 2001 Hệ thống báo cháy tá»± Ä‘á»™ng – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế

TCVN 6101:1990 (ISO 6183:1990) – Thiết bị chữa cháy – hệ thống chữa cháy cacbon dioxit 

TCVN 6161: 1996 Phòng cháy chữa cháy – Chợ và trung tâm thÆ°Æ¡ng mại – Yêu cầu thiết kế

TCVN 6379: 1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nÆ°á»›c chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6350-10:2013 (ISO 6182-10:2013). Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tá»± Ä‘á»™ng – Phần 10: Yêu cầu và phÆ°Æ¡ng pháp thá»­ đối vá»›i Sprinkler trong nhà

TCVN 7336:2003 Hệ thống Sprinkler tá»± Ä‘á»™ng – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

20 TCN 33 – 1985 Cấp nÆ°á»›c mạng lÆ°á»›i bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế

TCN 58 – 1997 Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thÆ°Æ¡ng mại, yêu cầu an toàn trong khai thác

Trình Tá»± Thi Công Phòng Cháy Chữa Cháy

Trình tá»± thi công phòng cháy chữa cháy gồm 2 giai Ä‘oạn chính: giai Ä‘oạn chuẩn bị và giai Ä‘oạn tiến hành thi công được tiến hành nhÆ° sau:

Giai Đoạn Chuẩn Bị Thi Công Phòng Cháy Chữa Cháy

Thiết kế PCCC

Lập bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy

Trong giai Ä‘oạn chuẩn bị, PSJ sẽ tiến hành làm những công việc sau:

Lập bản vẽ triển khai thi công công trình

TrÆ°á»›c khi tiến hành thi công công trình phòng cháy chữa cháy, Ä‘Æ¡n vị chịu trách nhiệm thá»±c hiện phải tiến hành thiết kế, lập bản vẽ triển khai thi công công trình Phòng cháy chữa cháy cụ thể. Sau Ä‘ó gá»­i lên các cÆ¡ quan nhÆ° cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu há»™ để xét duyệt và cho phép thi công.

Vật tư vật liệu

Tất cả các vật liệu phải trình trÆ°á»›c khi Ä‘Æ°a vào công trình và phải Ä‘úng chuẩn loại theo hồ sÆ¡ giao thầu hoặc trúng thầu, hồ sÆ¡ thiết kế Ä‘ã được phê duyệt từ trÆ°á»›c.

Nếu muốn thay đổi chủng loại vật liệu thì phải trình cho chủ đầu tÆ° cÅ©ng nhÆ° nhân viên tÆ° vấn thiết kế biết và xem xét ký duyệt trÆ°á»›c khi Ä‘Æ°a vào công trình xây dá»±ng.

Khi Ä‘Æ°a ra các vật tÆ° vật liệu vào công trình để tiến hành thi công sẽ lập phiếu chấp thuận; đồng thời cung cấp các hồ sÆ¡ pháp lý có nguồn gốc xuất xứ và chứng nhận hàng hóa của các loại vật tÆ° vật liệu Ä‘ã được trình ký duyệt.

Vá»›i những vật liệu, vật tÆ° nhập khẩu từ nÆ°á»›c ngoài phải phù hợp các yêu cầu kỹ thuật của thiết kế.

Thiết bị và lá»±c lượng lao Ä‘á»™ng

Về thiết bị

Thiết bị phòng cháy chữa cháy phải đảm bảo chất lượng, Ä‘áp ứng được tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế có liên quan.

Về lực lượng lao động

Cán bá»™ chỉ huy công trường và cán bá»™ kỹ thuật phải có trình Ä‘á»™ năng lá»±c và kinh nghiệm thi công các công trình tÆ°Æ¡ng tá»±.

Kỹ thuật thi công

Tuân thủ nghiêm ngặt quy định, quy phạm thi công ở mọi khâu, mọi công việc.

Chọn giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp vá»›i thá»±c tế.

Giải quyết kịp thời các sá»± cố phát sinh (nếu có).

TrÆ°á»›c khi hoàn thiện dá»± án cần mời chuyên gia Bá»™ Công an hoặc Ä‘Æ¡n vị có thẩm quyền chuyên ngành kiểm tra, Ä‘ánh giá và tÆ° vấn thêm.

Giai Đoạn Thi Công Phòng Cháy Chữa Cháy

Cài đặt, lập trình tủ trung tâm

Cài đặt, lập trình tủ trung tâm trong hệ thống PCCC

Tùy theo từng hệ thống báo cháy, chữa cháy mà các bÆ°á»›c thi công sẽ được tiến hành khác nhau và phải được tiến hành, giám sát bởi những kỹ sÆ° có chuyên môn, kinh nghiệm. NhÆ°ng về cÆ¡ bản, các bÆ°á»›c thi công PCCC diá»…n ra nhÆ° sau:

Thi Công Hệ Thống Báo Cháy Tá»± Động

Các thiết bị chính trong hệ thống báo cháy tá»± Ä‘á»™ng

Tủ trung tâm báo cháy (thường hoặc địa chỉ tùy vào nhu cầu sá»­ dụng)

Đầu báo cháy (lá»­a, khói, quang,… tùy theo đặc Ä‘iểm từng khu vá»±c).

Nút ấn báo cháy khẩn cấp

Chuông, còi, Ä‘èn báo cháy

Bảng hiển thị phụ

Module giám sát và module Ä‘iều khiển (vá»›i hệ thống báo cháy địa chỉ)

Quy trình lắp đặt hệ thống báo cháy

BÆ°á»›c 1: Đi dây tất cả các vị trí lắp đặt đầu báo, chuông Ä‘èn về vị trí đặt trung tâm báo cháy.

BÆ°á»›c 2: Tiến hành Ä‘o Ä‘iện trở cách Ä‘iện, Ä‘o thông mạch cho hệ thống dây Ä‘ã lắp đặt.

BÆ°á»›c 3: Lắp đặt thiết bị (đầu báo cháy, chuông Ä‘èn, tủ trung tâm,…)

BÆ°á»›c 4: Tiến hành kiểm tra toàn bá»™ hệ thống và cho chạy thá»­ thiết bị.

Truy cập vào “Hệ thống báo cháy” để tìm hiểu cụ thể về các thiết bị chính, nguyên lý hoạt Ä‘á»™ng, tiêu chuẩn kỹ thuật,… về hệ thống báo cháy tá»± Ä‘á»™ng (thường và địa chỉ).

Thi Công Hệ Thống Chữa Cháy Họng NÆ°á»›c Vách Tường

Thi công hệ thống chữa cháy họng nÆ°á»›c vách tường

Các thiết bị chính trong hệ thống chữa cháy họng nÆ°á»›c vách tường

Bồn/ bể chứa nước

Họng nÆ°á»›c chữa cháy (van khóa, vòi, lăng phun)

Há»™p Ä‘á»±ng phÆ°Æ¡ng tiện chữa cháy

Cuá»™n vòi chữa cháy

Đầu phun

Thiết bị bÆ¡m (thường là máy bÆ¡m)

Hệ thống đường ống và phụ kiện

Van góc chữa cháy

Lăng phun chữa cháy

Quy trình lắp đặt hệ thống chữa cháy họng nÆ°á»›c vách tường

BÆ°á»›c 1: Khảo sát mặt bằng chung, Ä‘o lường sau Ä‘ó thiết kế thành má»™t bản vẽ hoàn chỉnh, bóc tách lên khối lượng thiết bị vật tÆ° chính xác và cụ thể, ngay sau khi được thẩm duyệt tiến hành thi công.

BÆ°á»›c 2: Dá»±a vào bản vẽ chuẩn bị Ä‘o đạc lấy dấu và cắt để phù hợp cho việc lắp đặt hệ thống chữa cháy.

BÆ°á»›c 3: Làm má»™t hệ thống giá đỡ ống, các giá đỡ này cần phải Ä‘áp ứng Ä‘úng vá»›i yêu cầu của bản vẽ về vị trí và phải cố định, gắn chặt theo từng kết cấu của tầng nhà cÅ©ng nhÆ° vách tường.

BÆ°á»›c 4: Thá»±c hiện kết nối ống và các phụ kiện Ä‘úng theo yêu cầu kỹ thuật.

BÆ°á»›c 5: Thá»±c hiện công tác vệ sinh, lau chùi ống, van và phụ kiện tại vị trí lắp đặt.

BÆ°á»›c 6: Thá»­ áp lá»±c, rò rỉ đường ống.

BÆ°á»›c 7: Đấu nối hoàn thiện hệ thống.

Truy cập vào “Họng nÆ°á»›c chữa cháy vách tường” để tìm hiểu về các thiết bị chính, nguyên lý hoạt Ä‘á»™ng, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy họng nÆ°á»›c vách tường.

Thi Công Hệ Thống Chữa Cháy Sprinkler

Thi công hệ thống chữa cháy sprinkler

Thi công hệ thống chữa cháy sprinkler

Các thiết bị trong hệ thống chữa cháy Sprinkler

Đường ống Sprinkler gồm đường ống cấp chính, đường ống ngang chính và đường ống nhánh.

Đầu phun Sprinkler

Tủ Ä‘iều khiển bÆ¡m chữa cháy

Máy bÆ¡m chữa cháy

Thiết bị duy trì áp lá»±c đường ống

Cụm van kiểm tra mở máy

Quy trình lắp đặt hệ thống chữa cháy Sprinkler

BÆ°á»›c 1: Khảo sát mặt bằng chung, Ä‘o lường sau Ä‘ó thiết kế thành má»™t bản vẽ hoàn chỉnh, bóc tách lên khối lượng thiết bị vật tÆ° chính xác và cụ thể, ngay sau khi được thẩm duyệt tiến hành thi công.

BÆ°á»›c 2: Dá»±a vào bản vẽ chuẩn bị Ä‘o đạc lấy dấu và cắt để phù hợp cho việc lắp đặt hệ thống chữa cháy.

BÆ°á»›c 3: Lắp đặt đường ống Ä‘i ngầm dÆ°á»›i đất và các ống Ä‘i phía trên theo Ä‘úng vá»›i yêu cầu của bản vẽ về vị trí và phải cố định, gắn chặt theo từng kết cấu của tầng nhà.

BÆ°á»›c 4: Thá»±c hiện kết nối ống, lắp đặt đầu phun Sprinkler và các phụ kiện Ä‘úng theo yêu cầu kỹ thuật.

BÆ°á»›c 5: Thá»±c hiện công tác vệ sinh, lau chùi ống, van và phụ kiện tại vị trí lắp đặt.

BÆ°á»›c 6: Thá»­ áp lá»±c, rò rỉ đường ống.

BÆ°á»›c 7: Đấu nối hoàn thiện hệ thống.

Thi Công Hệ Thống Chữa Cháy Bọt Foam

Chữa cháy bọt Foam

Hệ thống chữa cháy bọt Foam

Các thiết bị chính trong hệ thống chữa cháy bọt Foam

Nút ấn báo cháy

Đầu báo cháy (khói, nhiệt)

Tủ Ä‘iều khiển trung tâm

Đầu phun Foam

Bồn chứa hợp chất

Bá»™ trá»™n Foam

Ống dẫn, lăng phun Foam

Quy trình thi công hệ thống chữa cháy bọt Foam

BÆ°á»›c 1: Khảo sát mặt bằng chung, Ä‘o lường sau Ä‘ó thiết kế thành má»™t bản vẽ hoàn chỉnh, bóc tách lên khối lượng thiết bị vật tÆ° chính xác và cụ thể, ngay sau khi được thẩm duyệt tiến hành thi công.

BÆ°á»›c 2: Dá»±a vào bản vẽ chuẩn bị Ä‘o đạc lấy dấu và cắt để phù hợp cho việc lắp đặt hệ thống chữa cháy.

BÆ°á»›c 3: Lắp đặt bồn chứa hợp chất; đường ống Ä‘i ngầm dÆ°á»›i đất và các ống Ä‘i phía trên theo Ä‘úng vá»›i yêu cầu của bản vẽ về vị trí và phải cố định, gắn chặt theo từng kết cấu của tầng nhà.

BÆ°á»›c 4: Thá»±c hiện kết nối ống, lắp đặt ống dẫn, lăng phun Foam và các phụ kiện Ä‘úng theo yêu cầu kỹ thuật.

BÆ°á»›c 5: Thá»±c hiện công tác vệ sinh, lau chùi ống, van và phụ kiện tại vị trí lắp đặt.

BÆ°á»›c 6: Thá»­ áp lá»±c, rò rỉ đường ống.

BÆ°á»›c 7: Đấu nối hoàn thiện hệ thống.

Truy cập bài viết “Hệ thống chữa cháy bọt Foam” để tìm hiểu cụ thể về Æ°u Ä‘iểm, các thiết bị chính, nguyên lý hoạt Ä‘á»™ng, tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt hệ thống chữa cháy này.

Thi Công Hệ Thống Chữa Cháy Khí

Hệ thống chữa cháy khí FM200

Hệ thống chữa cháy khí

Các thiết bị chính trong hệ thống chữa cháy khí

Tủ trung tâm xả khí

Đầu báo cháy (khói/ nhiệt)

Còi, Ä‘èn báo xả khí

Nút ấn còi báo Ä‘á»™ng

Nút ấn xả khí bằng tay

Nút nhấn tạm dừng xả khí

Đầu phun xả khí

Hệ thống đường ống

Bình khí (CO2/ NitÆ¡/ FM200/ NOVEC 1230) và phụ kiện/ máy phun khí Aerosol

Quy trình thi công hệ thống chữa cháy khí

BÆ°á»›c 1: Khảo sát mặt bằng chung, Ä‘o lường sau Ä‘ó thiết kế thành má»™t bản vẽ hoàn chỉnh, bóc tách lên khối lượng thiết bị vật tÆ° chính xác và cụ thể, ngay sau khi được thẩm duyệt tiến hành thi công.

BÆ°á»›c 2: Dá»±a vào bản vẽ chuẩn bị Ä‘o đạc lấy dấu và cắt để phù hợp cho việc lắp đặt hệ thống chữa cháy.

BÆ°á»›c 3: Làm hệ thống giá đỡ cụm bình chứa khí; lắp đặt đường ống Ä‘i ngầm dÆ°á»›i đất và các ống Ä‘i phía trên theo Ä‘úng vá»›i yêu cầu của bản vẽ về vị trí và phải cố định, gắn chặt theo từng kết cấu của tầng nhà.

BÆ°á»›c 4: Thá»±c hiện kết nối ống, lắp đặt đầu phun xả khí và các phụ kiện Ä‘úng theo yêu cầu kỹ thuật.

BÆ°á»›c 5: Thá»±c hiện công tác vệ sinh, lau chùi ống, van và phụ kiện tại vị trí lắp đặt.

BÆ°á»›c 6: Thá»­ áp lá»±c, rò rỉ đường ống.

BÆ°á»›c 7: Đấu nối hoàn thiện hệ thống.

Truy cập vào “Hệ thống chữa cháy khí” Ä‘á»ƒ tìm hiểu cụ thể về các thiết bị chính, nguyên lý hoạt Ä‘á»™ng, tiêu chuẩn kỹ thuật,… hệ thống chữa cháy khí.

Hệ Thống Chữa Cháy Bình Xách Tay

Bố trí, lắp đặt hệ thống bình chữa cháy xách tay

Ngoài hệ thống báo cháy, chữa cháy tá»± Ä‘á»™ng, công trình còn phải được bố trí lắp đặt bình chữa cháy xách tay tại các lối thoát nạn, đảm bảo đủ Ä‘iều kiện để dập tắt Ä‘ám cháy ở giai Ä‘oạn đầu má»›i phát sinh, thích hợp vá»›i tất cả các nhóm cháy, an toàn cho các vật dụng được chữa cháy của tòa nhà, nhà máy.

Má»—i bình chữa cháy xách tay phải được cung cấp bao gồm ống mềm vòi phun và Ä‘ai lắp loại thông dụng, đạt tiêu chuẩn. CÆ¡ cấu kích hoạt phải đạt tiêu chuẩn, dá»… sá»­ dụng, Ä‘áng tin cậy, thao tác nhanh gọn. PhÆ°Æ¡ng pháp vận hành được ghi ro trên bình chữa cháy. Trên nhãn cÅ©ng được cung cấp chi tiết về cách lắp đặt và bảo dưỡng.

Để lá»±a chọn chính xác loại bình chữa cháy nên sá»­ dụng, các bạn vui lòng tham khảo bài viết “Bình chữa cháy”.

Trên Ä‘ây là má»™t số thông tin cÆ¡ bản về vấn đề thi công phòng cháy chữa cháy. Liên hệ trá»±c tiếp vá»›i PSJ để được tÆ° vấn miá»…n phí và chính xác nhất!