Cài Đặt Lập Trình Hệ Thống PCCC

Cài đặt, lập trình trung tâm báo cháy và Ä‘iều khiển xả khí là má»™t quy trình cần sá»± chuyên nghiệp, và chi tiết để đảm bảo sá»± an toàn cho chính tính mạng con người và tài sản của má»—i cá nhân doanh nghiệp má»—i khi có sá»± cố cháy phát sinh.
 
Trong Ä‘ó, lập trình tủ trung tâm báo cháy chính là bÆ°á»›c quan trọng nhất và cÅ©ng là khó nhất, cần đến sá»± trợ giúp thá»±c hiện của các kỹ sÆ° có chuyên môn cao.
 
TrÆ°á»›c khi tìm hiểu sâu về quy trình cài đặt, lập trình hệ thống phòng cháy chữa cháy, chúng tôi sẽ giá»›i thiệu vá»›i các bạn má»™t số thông tin cÆ¡ bản về tủ trung tâm Ä‘iều khiển.
 
Tủ trung tâm Ä‘iều khiển  là thành phần trung tâm của cả hệ thống phòng cháy chữa cháy. Nó có vai trò cung cấp năng lượng và thá»±c hiện các chức năng sau Ä‘ây:
 
Nhận tín hiệu từ đầu báo cháy tá»± Ä‘á»™ng và phát hiện tín hiệu báo Ä‘á»™ng cháy, chỉ thị nÆ¡i xảy ra cháy.
Có thể truyền tín hiệu phát hiện cháy qua thiết bị truyền tín hiệu đến nÆ¡i nhận tin báo cháy hoặc/ và đến các thiết bị phòng cháy tá»± Ä‘á»™ng.
Kiểm tra sá»± làm việc bình thường của hệ thống, chỉ thị sá»± cố của hệ thống nhÆ° chập mạch, đứt dây,..
Có thể tá»± Ä‘á»™ng Ä‘iều khiển sá»± hoạt Ä‘á»™ng của các thiết bị ngoại vi khác.
Cho phép truyền tín hiệu thông báo cháy cho cÆ¡ quan phòng cháy chữa cháy để tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu há»™ kịp thời.
Tá»± Ä‘á»™ng ngắt nguồn Ä‘iện, Ä‘iều khiển thiết bị đầu ra thông báo về sá»± cố cháy, kích hoạt thiết bị nhÆ° thang máy, quạt thông khí,… hoạt Ä‘á»™ng, khởi Ä‘á»™ng hệ thống chữa cháy nhÆ° chÆ°Æ¡ng trình Ä‘ã được cài đặt.
Má»™t Số LÆ°u Ý Khi Tiến Hành Cài Đặt, Lập Trình Trung Tâm Báo Cháy
Lập trình tủ trung tâm báo cháy
 
Lập trình tủ trung tâm báo cháy
 
Việc lập trình hệ thống phòng cháy chữa cháy có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định tá»›i toàn bá»™ quá trình, hiệu quả hoạt Ä‘á»™ng của hệ thống.
 
Má»™t hệ thống báo cháy được lập trình tốt sẽ mang tá»›i hiệu quả báo cháy tức thì. Ngược lại, khi hệ thống báo cháy lập trình sai cách, các thiết bị phòng cháy chữa cháy trong hệ thống sẽ không thể phát huy được những chức năng tối Æ°u của nó. Khả năng báo cháy, chữa cháy của các thiết bị cÅ©ng bị ảnh hưởng.
 
Để lập trình được hệ thống phòng cháy chữa cháy má»™t cách chính xác, việc tìm hiểu nguyên lý hoạt Ä‘á»™ng, sÆ¡ đồ cấu tạo của hệ thống là Ä‘iều cần thiết.
 
Hệ thống phòng cháy chữa cháy là má»™t quy trình khép kín, khi xuất hiện dấu vết về sá»± cháy chẳng hạn  nhÆ° nhiệt Ä‘á»™ tăng cao Ä‘á»™t ngá»™t, sá»± xuất hiện của các tia lá»­a, xuất hiện khói dày đặc,… các đầu báo khói sẽ tiếp nhận tín hiệu đồng thời truyền tải thông tin của sá»± cố tá»›i tủ trung tâm báo cháy.
 
Tủ trung tâm báo cháy được lập trình để xá»­ lý thông tin được báo cÅ©ng nhÆ° xác định vị trí xảy ra sá»± cố cháy thông qua các zone. Đồng thời, tủ trung tâm tiếp tục truyền thông tin tá»›i các thiết bị đầu ra (chuông báo cháy,còi, bảng hiển thị phụ,…). Khi tiếp nhận thông tin, các thiết bị sẽ phát tín hiệu cảnh báo âm thanh, ánh sáng để báo Ä‘á»™ng cho mọi người biết về sá»± xuất hiện của Ä‘ám cháy.
 
Vì là má»™t hệ thống khép kín, do Ä‘ó để đảm bảo hệ thống hoạt Ä‘á»™ng tốt nhất, tủ trung tâm cần được lập trình má»™t cách khoa học, có tính kết nối cao vá»›i các bá»™ phận khác.
 
Bên cạnh việc xác định rõ nguyên lý, sÆ¡ đồ của hệ thống tại địa Ä‘iểm thi công; trÆ°á»›c khi bắt đầu lập trình hệ thống phòng cháy báo cháy, bạn cÅ©ng cần kiểm tra nguồn Ä‘iện. Nguồn Ä‘iện cung cấp tá»›i trung tâm báo cháy phải là nguồn 220V. Cùng vá»›i Ä‘ó, bạn cÅ©ng cần kiểm tra các thiết bị cần được kết nối Ä‘úng vá»›i sÆ¡ đồ đấu nối.
 
Các BÆ°á»›c Cài Đặt, Lập Trình Hệ Thống Báo Cháy
Những bÆ°á»›c cài đặt, lập trình hệ thống phòng cháy chữa cháy cÆ¡ bản được tiến hành nhÆ° sau:
 
Khảo Sát, Lên Bản Vẽ, Kiểm Tra Bản Vẽ, Đưa Ra PhÆ°Æ¡ng Án Thi Công
Thiết kế thi công tủ trung tâm
 
Thiết kế thi công tủ trung tâm
 
Kiểm tra bản vẽ thiết kế bên chủ đầu tÆ° và các yêu cầu, phÆ°Æ¡ng án báo cháy, chữa cháy của chủ đầu tÆ°.
Kiểm tra, tính toán số lượng thiết bị tổng thể trên bản vẽ.
Kiểm tra, tính toán các kết nối vá»›i những thiết bị khá (thang máy, quạt tạo áp,…).
Tính toán nguồn sá»­ dụng cho các thiết bị (chuông, Ä‘èn, còi báo cháy,…); các thiết bị ngoại vi gồm các thiết bị Ä‘iều khiển (nếu có). Nếu không đủ thì phải sá»­ dụng bá»™ nguồn phụ cho trung tâm báo cháy.
Tính toán dung lượng ắc quy (thời gian hoạt Ä‘á»™ng sau khi mất Ä‘iện; thông thường là 1 giờ bình thường và 5 phút báo cháy).
Lên phÆ°Æ¡ng án Ä‘i dây tủ trung tâm sao cho tối Æ°u nhất.
Tiến Hành Thi Công Lắp Đặt Hệ Thống Phòng Cháy Chữa Cháy
Kéo dây theo bản vẽ và phÆ°Æ¡ng án đề ra. Các dây trong hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm: Dây tín hiệu (từ các đầu báo cháy, ngõ vào của các module, từ module giám sát) và dây nguồn (nguồn cho chuông, còi, Ä‘èn báo cháy; nguồn cho module).
Lắp đặt bố trí thiết bị theo phÆ°Æ¡ng án vị trí Ä‘ã xác định
Kiểm tra lắp Ä‘úng theo chiều âm, dÆ°Æ¡ng của tín hiệu và nguồn.
Đo kiểm tra thông mạch, chạm chập và các lá»—i Ä‘i dây khác.
Lập Trình Hệ Thống Báo Cháy
Lập trình hệ thống PCCC
 
Lập trình hệ thống PCCC
 
Má»—i hệ thống phòng cháy chữa cháy sẽ có thao tác được lập trình khác nhau. Tuy nhiên, về cÆ¡ bản việc lập trình hệ thống này thường được thá»±c hiện bằng các thao tác truy cập vào từng cấp Ä‘á»™ tại tủ báo cháy nhÆ° sau:
 
Truy Cập Cấp Độ 1
Thá»­ Ä‘èn bằng cách bật tất cả Ä‘èn Led/ màn hình LCD trên mặt tủ; kiểm tra báo cháy và sá»± kiện về báo cháy qua thao tác thá»±c tế bằng nút bấm ở mặt tủ.
 
Truy Cập Cấp Độ 2
Tắt hoạt Ä‘á»™ng của má»™t chức năng tại tủ (tắt chức năng báo còi, tiếng chuông báo Ä‘á»™ng) sau Ä‘ó khởi Ä‘á»™ng lại.
 
Reset tủ trung tâm bằng cách cài đặt thời gian cho tủ, chế Ä‘á»™ ngày/ Ä‘êm, thá»­ hệ thống.
 
Chẳng hạn, để khôi phục hệ thống báo cháy Hochiki trở lại trạng thái giám sát bình thường, các bạn có thể áp dụng má»™t trong hai cách dÆ°á»›i Ä‘ây
 
Cách 1: Sá»­ dụng các phím chức năng
 
BÆ°á»›c 1: Nhấn phím Exit
BÆ°á»›c 2: Nhấn phím số 2 năm lần
BÆ°á»›c 3: Nhấn phím Enter
BÆ°á»›c 4: Nhấn phím Reset
Cách 2:  Sá»­ dụng chìa khóa
 
BÆ°á»›c 1: Tra chìa khóa vào ổ khóa Enable Access, vặn chìa khóa theo hÆ°á»›ng mÅ©i tên để vào truy cập thứ 2.
BÆ°á»›c 2: Nhấn phím số 2.
Truy Cập Cấp Độ 3
Truy cập cấp Ä‘á»™ 3 là cấp Ä‘á»™ phức tạp, Ä‘òi hỏi người dùng cần có các kỹ năng lập trình, biết cách cài đặt, lập trình bá»™ phần đầu vào và đầu ra.
 
Kiểm Tra Và Nghiệm Thu Hệ Thống Báo Cháy Sau Lập Trình
Kiểm tra, nghiệm thu tủ trung tâm
 
Kích hoạt thá»­ các thiết bị đầu vào có tác Ä‘á»™ng đến ngõ ra Ä‘ã lập trình trÆ°á»›c, kiểm tra các ngõ Ä‘iều khiển.
Kích hoạt báo cháy ở má»™t số khu vá»±c để kiểm tra hoạt Ä‘á»™ng của hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Kiểm tra các lá»—i có thể phát sinh trong hệ thống phòng cháy chữa cháy.
Trên Ä‘ây là những bÆ°á»›c cÆ¡ bản được thá»±c hiện để cài đặt, lập trình hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, để thá»±c hiện chính xác những thao tác này, cần có sá»± há»— trợ từ các nhân viên kỹ thuật chuyên lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy từ các Ä‘Æ¡n vị cung cấp dịch vụ lập trình hệ thống phòng cháy chữa cháy trên thị trường.